Bideo YouTube

Isun-isun tu iyo no dembua' kalang jomo sama, buli pan pinejadi lagu buli pan binuat kalang sambil ngeet biula. Uun dikau'suntu isun-isun boi pinejadi dembua' lagu boi kinarang ole'sigu Rudah Haji Sawang asal ni jomo lekat mengkuta'Belud pan. Selain e uun pan bideo lagu tinggayun media' e buli ni enda'. Kam pan buli ngenda terus ta' sambungan Youtube Isun-isun. 

MTV : MANUK-MANUK LAMBUKUN IN CONCERT